تبلیغات
آموزشگاه پسرانه شهید قریشی - مراحل اقدام پژوهی
آموزشگاه پسرانه شهید قریشی
امام علی ( علیه السلام ) : هیچ دانشی هم چون اندیشیدن نیست .
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : قضایی
نظرسنجی
شما به کدام یک از موضوعات زیر علاقه دارید؟
 

مراحل اقدام پژوهی :

 ساکی 1382 به نقل از کلهان 2003 اقدام پژوهی را رویکردی برای مطالعه و حل مسائل آموزشی توسط معلمان ذکر می کند. موضوعاتی نظیر جو کلاس، مدیریت کلاس، راهبردهای تدریس، مواد آموزشی و رفتار اجتماعی و شناختی دانش آموزان می توانند در مسیر پژوهش حین عمل مورد مطالعه قرار گیرند و بر حسب نیاز، تغییرات لازم در این زمینه ها انجام شود.  ص100 

 

مراحل اقدام پژوهی عبارتند از : (سرمد و همکاران 1377)

 1.  مرحله اول تشخیص و برنامه ریزی Planning
 2.  مرحله دوم اقدام برای رفع مشکل
 3.  مرحله سوم مشاهده به منظور نمایان ساختن میزان تغییرات انجام شده جهت رفع مشکل
 4.  مرحله چهارم تحلیل و تعدیل (ص86  

 


 مراحل و گامهای اقدام پژوهی عبارتند از : (بازرگان1382)

چرخه اقدام پژوهی از چهار حلقه به شرح زیر تشکیل می شود :

 1. برنامه ریزی                
 2. اقدام                             
 3. مشاهده                         
 4. بازتاب تحلیل وتعدیل اقدام 

 

1 مرحله برنامه ریزی در اقدام پژوهی:

اولین مرحله در اقدام پژوهی شامل شناسایی مسأله و برنامه ریزی برای اقدام جهت حل مسأله است. این مرحله شامل سه گام به شرح زیر است:

این مرحله شامل سه گام است:

الف گام مقدماتی اقدام پژوه زمینة ویژه ای از فعالیت منظورنظر را که مایل به بهبودی آن است مشخص نماید.

ب گام آماده سازی شرایط برایاقدام پژوهیاقدام پژوه به درک شرایط موجود پرداخته و ضمن تماس با مدیران و سیاست گذاران شرایط لازم برای اجرای طرح را فراهم می نماید.

ج گام تدوین طرح اقدام پژوهی اقدام پژوه به تشخیص جنبه اصلی مورد نظر برای بهبود اقدام بپردازد. همچنین وضعیت مطلوب را تعریف کند و نشانگرهای آن را بیان نماید. در این گام به منظور تصویر کردن موقعیت نامعین باید به گردآوری داده ها پرداخت تا با مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب بهتر بتوان به بازنگری گزینه های ممکن برای اقدام بهینه پرداخت.

2 مرحله به اجرا کردن درآوردن اقدام:

اقدام بهینه که به وسیله اقدام پژوه برگزیده شده است به اجرا در می آید. می بایست ابعاد بهینه برای اعضای شرکت کننده در اجرای طرح کاملاً آشکار باشد برای این منظور ضرورت دارد در جلسه های توجیهی، اقدام بهینه به طور مشروح بیان شود و رئوس اقدام مورد نظر و چگونگی انجام آن نوشته شده و میان اعضاء توزیع گردد. سپس طبق برنامه به اجرای اقدام پرداخته شود. 

3 مرحله مشاهده :

در این مرحله باید به گردآوری شواهد درباره تأثیر اقدام بهینه پرداخت. برای این منظور می توان داده های کمّی یا کیفی را گردآوری کرد.داده های کمّی با اندازه گیری متغیرها حاصل می شود در حالی که داده ها ی کیفی با تبادل نظر با همکاران درباره اثرات اقدام بهینه گردآوری می شود. در این مرحله لازم است نسبت به انتخاب روش گردآوری و نوع ابزار اندازه گیری، چگونگی تنظیم داده ها تصمیم گیری شود.

4 مرحله بازتاب:

در این مرحله، شواهد تأثیر اقدام بهینه مورد تحلیل قرار می گیرد. سپس بر اساس نتایج این تحلیل گزارش مقدماتی اقدام پژوهی تدوین می شود. 

در طرح های اقدام پژوهی در سطح مدرسه یا منطقه آموزش و پرورش انجام می گیرد. می توان از طریق مشارکت دادن ناظران، میزان اعتبار نتایج بدست آمده را نیز مورد قضاوت بیرونی قرار داد و سپس گزارش نهایی تدوین کرد.  ص 173 156 

 

فهرست گامهای اقدام پژوهی : (بازرگان 1382 )

1 برنامه ریزی

11مرحله مقدماتی 

گام اول 111 انتخاب زمینه و موضوع پژوهش برای انتخاب زمینه پژوهش لازم است به نکات زیر توجه شود.

 1. اول انتخاب زمینه ای از فعالیت که اقدام پژوهنده مایل به اقدام پژوهی است.
 2. دوم مشخص کردن رابطه این زمینه با وظایف شغلی
 3. سوم مشخص کردن محدود موضوع اقدام پژوهی مسئله پژوهش
 4. چهارم اطمینان حاصل کردن از بهبودی که در اثر اقدام پژوهی عاید خواهد شد.
 5. پنجم منظور داشتن دلایلی که حاکی از انتخاب درست زمینه است.

کارعملی:

 موضوع پژوهش خود را انتخاب نمائید 

تذکر : موضوع یا عنوان انتخابی شما می بایست نشات گرفته از مشکل در کلاس یا آموزشگاه باشد مشکلی که اکنون با آن مواجه هستید  

گام دوم 112 مطالعه اسناد و مدارک مربوط به موضوع پژوهش

برای انجام این گام، فهرست فعالیتها به شرح زیر است:

 1. مطالعه متون، اسناد و مدارک مربوط به موضوع
 2. مطالعه متون مربوط به روش تحقیق برای آشنایی با فرایند تحقیق
 3. شناسایی کتابها و نشریات و گزارشهای مربوط به موضوع
 4. شناسایی افراد صاحب نظر درباره موضوع و مشاوره با آنها
 5. یادداشت برداری

کارعملی :

بامراجعه به کتابخانه در زمینه موضوع عنوان انتخابی فیش برداری نمائید . 

گام سوم113 تدوین طرح پژوهی:

انجام این امر از طریق پاسخ دادن به سوال های زیر تسهیل می شود:

 1.  در حوزه شغلی خود به چه چیزاهمیت می دهید؟
 2.  دلیل شما برای انتخاب این موضوع چیست؟
 3. چه شواهدی برای حل مشکل یا کاهش آن می توانید عرضه کنید و نمایانگر موفقیت شما در عمل چیست؟ملاک مطلوبیت داده های کیفی، کمی و قضاوت چه می باشد؟
 4.  چه اقدامی می توان انجام داد تا بهبودی وضعیت مطلوب حاصل شود؟
 5.  چه شواهدی می توان یافت و عرضه کرد تا نشان دهندة تأثیر اقدام باشد؟
 6.  تأثیر اقدام را چگونه می توان ارزیابی کرد؟
 7.  چگونه اطمینان حاصل می کنید که قضاوت به عمل آمده پذیرفتنی و منطبق با واقعیات است؟
 8.  چه اقدامی برای بهبود وضعیت موجود به عمل می آورید؟

 

کارعملی :

ملاک هایی را که برای تدوین طرح پژوهشی خود در نظر گرفته اید کدامند ؟ 

گام چهارم 114 تصویب طرح :

در این مرحله طرح اقدام پژوهی را به تصویب مراجع زیربط رسانده و مقدمات اجرائی طرح را فراهم می کنیم.در  انجام این امر باید فعالیت هایی به شرح زیر انجام شود:

 1.  مشخص کردن عوامل و اجزای فرایند طرح بازنگری منابع، تهیه طرح اولیه،تهیه گزارش  
 2.  تعیین حداقلی از منابع مالی لازم برای اجرای طرح
 3.  زمان بندی اجرای طرح
 4.  به تصویب رساندن طرح از طریق تأمین منابع مالی، کسب موافقت مسوولان برای اجرای طرح با استفاده از امکانات موجود

12 مرحله آماده سازی شرایط

کوششهای لازم برای این منظور به شرح زیر می باشد:

کار عملی :

فعالیت هایی که به منظور تصویب طرح خویش انجام داده اید را فهرست وار بنویسید . 

گام پنجم 121درک شرایط موجود و تعاطی افکار با مدیران و سیاستگذاران:

مفروضه1 پذیرش این که تغییر با کندی و قدم به قدم انجام 

می پذیرد.

مفروضه2 پذیرش این که می توان طرز عمل دیگران را تغییر دهیم! یا نمی توان کاملاً به آن اطمینان داشت.

مفروضه3 پذیرش این که امور را می توان تغییر داد، اما ممکن است موانع ساختاری یا سازمانی انجام آنها را امکان پذیر نکند.

کار عملی :

شرایط موجود را برای انجام کار خویش چگونه می بینید ؟ 

گام ششم 122 در این گام به تقویتمهارت های برقراری ارتباط و دعوتشرکت کنندگان در طرح پرداخته می شود:

 1.  مهارت های گوش دادن به دیگران 
 2.  مهارت های مدیریت اجرای طرح 
 3. ادارة جلسه
 4.  مهارت های کار گروهی و تعاون و احترام به عقاید دیگران و وحدت در تنوع
 5.  مهارت های ارتباطی کلامی
 6.  تأکید بر مشارکت افراد دراقدام پژوهی
 7.  رعایت لحن مناسب سخن در گفتارهای ارتباطی طرح اقدام پژوهی

گام هفتم 123 با انجام این گام به اخلاق پژوهش توجه کرده، از ناظران بالقوه برای اعتبار بخشی طرح اقدام پژوهی دعوت به عمل می آید:

کسب موافقت لازم مسوولان و مدیران، شرکت کنندگان و  سایر افراد ذیربط اطمینان دادن نسبت به محرمانه ماندن اطلاعات و دیگر داده ها.

 رعایت آزادی شرکت کنندگان بر ترک فرایند اقدام پژوهی در صورت لزوم.

 اطلاع رسانی درباره پیشرفت اجرای طرح و نتایج حاصل از اجرای نهایی.

 توجه به انتظارات و تعهد است.

13مرحله تدوین برنامه

کارعملی :

فعالیت هایی که شما برای اعتبار بخشی طرح خویش انجام داده اید کدامند . 

گام هشتم 131 در این گام به تشخیص جنبه اصلی مورد نظر برای بهبود اقدام پرداخته می شود.

فعالیتهای مربوط به این مورد عبارتند از:

 1.  توجه به وضعیت موجود
 2.  تشخیص سطح اقدام فرد/گروه/سازمان
 3.  دلایل انتخاب جنبه اصلی
 4.  توجه به نحوه فعالیت اقدام پژوهی در ارتباط با موضوع
 5.  شناسایی ارزش های حرفه ای مربوط
 6.  پی بردن به ارزش های فردی
 7.  درک درست از وضعیت موجود و توجیهه اقدام برای بهبود آن
 8.  تهیه یادداشتی درباره ارزش های 
 9. حرفه ای فرد برای استفاده در آینده
 10.  برگزیدن دیدگاه قدم به قدم برای دستیابی به هدف

کارعملی :

فعالیت هایی را که شما را به جنبه اصلی راهنمایی نموده است

 را بنویسید . 

گام نهم 132 در اجرای این گام به بیان وضعیت مطلوب، ملاک ها و نشانگرهای آن پرداخته می شود.

فعالیتهای مربوط به این گام به شرح زیر است:

 1.  تبلور علمی وضعیت مطلوب جنبه اصلی مورد نظر
 2.  وضعیت مطلوب از نظر ارزش های حرفه ای
 3.  وضعیت مطلوب از نظر رفتار فردی
 4.  وضعیت مطلوب از نظر روابط سازمانی
 5.  ملاک های وضعیت مطلوب

 نشانگرهای وضعیت مطلوب 

کار عملی :

ویژگیها ومشخصات وضعیت مطلوب طرح شما کدامند ؟ 

 

گام دهم 133 در این گام به گردآوری داده ها درباره وضعیت موجود می پردازیم.

برای این عمل چهار فعالیت به شرح زیر انجام می شود:

 1.  تعیین این که چگونه سایرین می توانند مشکل موجود را تجسّم کنند.
 2. چگونه تفاوت های وضعیت موجود با وضعیت مطلوب درک می کنند.انتخاب حیطه های مورد مشاهده برای گردآوری داده ها چیست؟ تصویر رفتار کردن فردی/گروهی/سازمانی چگونه انجام می شود؟
 3.  انتخاب روش و ابزار گردآوری داده ها مشاهده /پرسشنامه/ مصاحبه
 4.  اجرای ابزار گردآوری داده ها و تنظیم داده ها

کارعملی :

به منظور گرد آوری داده ها وضعیت موجود چه فعالیت ها ومراحلی رانیاز دارند ؟ 

 

گام یازدهم 134 در این گام به بازنگری گزینه های ممکن برای اقدام رسیدن به وضعیت مطلوب

می پردازیم.

انجام این امر مستلزم پنج فعالیت به شرح زیر است:

 1.  چه اقدامی را برای رسیدن به وضعیت مطلوب می توان در نظر گرفت؟
 2.  اقدامات بالقوه دیگر کدامند؟
 3. کدام اقدام بهینه است؟
 4.  چگونه می توان اقدام بهینه را به اجرا در آورد؟
 5. آیا اجرای اقدام بهینه با امور سایر همکاران تداخل ندارد؟

2  - اقدام

کارعملی :

فعالیت هایی را که برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجامداده اید کدامند ؟ 

 

گام دوازدهم 21 در این گام اقدام بهینه ای که برنامه ریزی شده است به اجرا در می آید.در انجام این امر فعالیت های زیر به عمل می آید:

 توصیف اقدام بهینه در سطح فردی

 تشریح اقدام بهینه به صورت نوشتاری و توزیع آن میان همکاران

 تدوین فهرست هر کوشش و قدم های مربوط و چگونگی انجام آنها.

چگونگی به عمل در آوردن قدم های موردنظردر توصیف اقدام بهینه باید نکات زیر رعایت شود:

الف اقدام مورد نظر باید به صورت دقیق چنان توصیف شود که رویدادهای واقع شده در مدت اجرای طرح آشکار شود و رابطه میان آنها روشن گردد. 

ب باید داده های تفصیلی متشکل از داده های کمی و کیفی درباره اقدام به عمل آمده در حین اجرای طرح به طور مستند ثبت شود.

ج باید بتوان داده ها را به نظم در آورد تا توصیف اقدام میسر باشد.

3 - مشاهده

کارعملی :

چگونه اقدام بهینه خود را به اجرا در آورده اید ؟ 

 

گام سیزده 31 در این گام به گردآوری داده ها درباره تأثیر اقدام بهینه پرداخته می شود.انجام این امر مستلزم فعالیتهای زیر است:

 1.  تبادل نظر با همکاران درباره شواهد اثرات اقدام
 2.  تعیین نوع داده های مورد نظر به عنوان شواهد تأثیر اقدام بهینه
 3.  انتخاب روش گردآوری داده ها
 4.  انتخاب ابزار گردآوری داده ها
 5.  تنظیم داده ها

4 بازتاب:

کارعملی :

داده ها واطلاعات گرد آوری شده شما که تاثیر اقدام شما را نشان می دهند کدامند ؟ 

 

گام چهاردهم 41 در این گام به تحلیل شواهد تأثیر اقدام بهینه و تدوین گزارش مقدماتی پرداخته می شود.

در انجام این امر فعالیت های زیر به عمل می آید:

 1.  تعیین ملاک ها و نشانگرهایی که تأثیر اقدام بهینه را نمایان می کند.
 2.  منظور داشتن حالت های ویژه و 
 3. داده هایی که نمایانگر تأثیر اقدام بهینه است. 
 4.  مقایسه شواهد وضعیت موجود با داده های حاصل از اجرای اقدام بهینه
 5.  درخواست از همکاران و ناظران برای قضاوت درباره وضعیت حاصل از اجرای اقدام بهینه
 6.  تدوین گزارش مقدماتی

 

کارعملی :

چگونگی تحلیل شواهد گرد آوری شده در تاثیر اقدام خود را توضیح دهید ؟ 

 

گام پانزدهم 42 در این گام گردهمایی ناظران و تهیه گزارش نهایی به عمل می آید.این امر مستلزم فعالیتهای زیر است.

 1.  توصیف زمینه های اقدام پژوهی 
 2.  دریافت بازخورد از ناظران نسبت به طرح اقدام پژوهی

 

 کارعملی :

 1. مراحلی را که برای اعتبار سنجی کار خود انجام داده اید توضیح دهید ؟ 
 2. چه مراحلی را برای تدوین گزارش نهایی طرح خود طی نموده اید ؟ 

 

گام شانزدهم 431 در این گام به ارزیابی طرح اقدام پژوهی پرداخته می شود.برای انجام این عمل باید توصیه های زیر را رعایت کرد:

 1.  توصیف دقیق اقدام انجام شده برای
 2.  حل مسئله 
 3.  بیان آشکار سوال های اقدام پژوهی
 4.  رابطه مستقیم گزینه های ممکن با اقدام های اجرا شده
 5.  بیان روشنی از فرایند اقدام پژوهی به عمل آمده
 6.  مراحل انجام شده در فرایند اقدام پژوهی 
 7.  بیان ارزش های پژوهشگر
 8.  نقش اقدام پژوهی
 9.  رد بهبود شرایط 
 10.  میزان مشارکت 
 11.  جنبه های اخلاقی طرح
 12. گردآوری داده های به طور جامع

 

ضمناً باید به سؤال های زیر پاسخ داد.

 1.  نتایج طرح تا چه اندازه قانع کننده و اطمینان بخش است؟
 2. آیا نتایج به دست آمده با ارزش های حرفه ای مرتبط است؟
 3. آیا سئوالهای ویژه ای را مطرح کرده است ؟
 4. آیا ساختار گزارش اقدام پژوهی مناسب بوده است ؟
 5. آیا گزارش روشن و از اسلوب برخوردار است ؟
 6. آیا گزارش آموزنده است ؟

کارعملی :

چگونه طرح اقدام پژوهی خود را ارزیابی نموده اید ؟

 

نوع مطلب : آموزشی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 17 بهمن 1394
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:52 ق.ظ

You definitely made the point!
how to buy cialis online usa low cost cialis 20mg cialis for bph cialis kaufen cialis usa cost cialis free trial cost of cialis cvs only here cialis pills get cheap cialis viagra vs cialis vs levitra
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:03 ق.ظ

Reliable data. Thank you!
interactions for cialis ou trouver cialis sur le net cialis dosage recommendations look here cialis order on line only here cialis pills cialis generika cialis for bph cialis side effects dangers how do cialis pills work price cialis per pill
سه شنبه 13 آذر 1397 03:58 ب.ظ

Superb material. Many thanks!
tesco price cialis generic cialis soft gels tadalafil 20mg prix de cialis safe site to buy cialis online cialis online holland generic cialis soft gels precios de cialis generico wow cialis tadalafil 100mg deutschland cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:37 ق.ظ

Many thanks, Ample forum posts!

brand cialis nl cialis tadalafil cialis from canada order a sample of cialis we choice cialis uk cialis tadalafil cialis 5 mg price cialis best only now cialis for sale in us cialis generico
یکشنبه 11 آذر 1397 03:59 ق.ظ

You definitely made the point!
cheap cialis buying cialis in colombia venta cialis en espaa cialis vs viagra cialis daily click here take cialis costo in farmacia cialis cialis 5 mg buy click here cialis daily uk look here cialis cheap canada
شنبه 10 آذر 1397 04:30 ب.ظ

You actually reported this superbly!
cialis super acti discount cialis buy generic cialis online cialis 40 mg cialis what if i take we use it 50 mg cialis dose miglior cialis generico cialis vs viagra miglior cialis generico warnings for cialis
جمعه 9 آذر 1397 04:20 ب.ظ

Wow quite a lot of beneficial facts!
cialis professional yohimbe rezeptfrei cialis apotheke we choice cialis uk we choice cialis uk acheter cialis kamagra overnight cialis tadalafil generic cialis at walmart how to purchase cialis on line cialis en 24 hora cialis farmacias guadalajara
جمعه 9 آذر 1397 04:34 ق.ظ

Thank you! I value this.
cialis 20 mg cost order a sample of cialis buy name brand cialis on line cialis pas cher paris prices on cialis 10 mg cialis 05 viagra vs cialis vs levitra compare prices cialis uk does cialis cause gout cialis generika
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:11 ب.ظ

Awesome information. Regards.
cialis kaufen bankberweisung cialis 100mg suppliers side effects of cialis cialis reviews cialis for sale in europa canadian cialis buy name brand cialis on line cost of cialis cvs rx cialis para comprar purchasing cialis on the internet
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:17 ق.ظ

Amazing plenty of valuable info.
cialis side effects generic cialis levitra cialis for sale south africa cialis 20mg prix en pharmacie cialis savings card viagra or cialis click here cialis daily uk cialis 10 doctissimo cost of cialis cvs generic for cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:40 ب.ظ

Thank you! I enjoy this!
only best offers cialis use purchase once a day cialis the best choice cialis woman buy cialis online legal cialis uk buy brand cialis cheap generico cialis mexico we use it cialis online store cialis dose 30mg canada discount drugs cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:41 ق.ظ

Amazing lots of awesome tips!
look here cialis order on line cialis online napol cialis 5mg cialis kamagra levitra comprar cialis navarr tadalafil 20mg cialis dosage amounts generic cialis pill online cialis 30 day sample sublingual cialis online
جمعه 20 مهر 1397 04:57 ق.ظ

Regards! I value it.
levitra 20mg levitra without a doctor prescription vardenafil levitra 20 mg bayer prezzo levitra levitra 10 mg prezzo buy levitra online levitra generic vardenafil 20mg buy generic levitra
یکشنبه 8 مهر 1397 10:43 ق.ظ

Helpful tips. Kudos.
generic for cialis tadalafil viagra vs cialis vs levitra cialis kaufen wo india cialis 100mg cost tadalafil 20 mg generic cialis at walmart where do you buy cialis cialis 5 mg prezzo di cialis in bulgaria
یکشنبه 1 مهر 1397 12:03 ق.ظ

Cheers. Quite a lot of material.

legitimate canadian mail order pharmacies canada drug pharmacy canadian pharmacies online prescriptions drugstore online shopping reviews canada online pharmacies surrey canada medication canadian medications, liraglutide canada online pharmacies reviews canadianpharmacyusa24h canada drug pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:25 ق.ظ

Truly all kinds of very good knowledge.
viagra to buy online uk how can i buy viagra without seeing a doctor viagra online pharmacy levitra sildenafil pharmacy buy viagra online canadian pharmacy where to buy viagra in malaysia buy viagra without presc where to buy viagra in store buy viagra from uk viagra without presc
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:55 ق.ظ

Wow a lot of amazing facts.
cialis per paypa cialis without a doctor's prescription brand cialis generic legalidad de comprar cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis sans ordonnance cheap cialis cialis canada cialis 100 mg 30 tablet price cialis wal mart pharmacy
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:11 ب.ظ

Many thanks! Useful stuff!
cialis per paypa cialis 30 day trial coupon cialis daily cialis generic availability cialis para que sirve cialis per paypa side effects of cialis cialis dosage cialis lilly tadalafi prices on cialis 10 mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:26 ق.ظ

You stated it perfectly.
generic viagra online usa buy viagra professional viagra prices uk safely buy viagra online generic viagra pharmacy buying viagra online australia viagra online pharmacy levitra where can i order viagra online where can i buy viagra generic viagra online uk
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:49 ق.ظ

Great info. With thanks.
cialis side effects dangers cialis pills in singapore warnings for cialis cialis e hiv cialis generic tadalafil buy cialis generic we recommend cialis best buy ou trouver cialis sur le net cialis without a doctor's prescription dosagem ideal cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:43 ب.ظ

Thanks a lot! I enjoy this!
click here to buy cialis cialis professional yohimbe cialis diario compra dose size of cialis legalidad de comprar cialis cialis vs viagra where cheapest cialis cialis price in bangalore cialis rckenschmerzen viagra or cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:00 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
buy viagra without rx buy viagra overnight delivery viagra buy no prescription buy canadian viagra online buy viagra india can you buy viagra in stores sildenafil buy online how to find viagra cheap levitra online order for viagra
شنبه 18 فروردین 1397 05:30 ق.ظ

You actually expressed this effectively!
tarif cialis france cialis lilly tadalafi precios cialis peru only best offers 100mg cialis deutschland cialis online generic cialis pro cialis qualitat generic cialis in vietnam cialis 20 mg cut in half cialis for sale south africa
شنبه 4 فروردین 1397 04:27 ق.ظ

Thanks a lot! I appreciate this.
online cialis prices for cialis 50mg cialis soft tabs for sale cialis generico i recommend cialis generico cialis name brand cheap cialis 20 mg cut in half walgreens price for cialis the best site cialis tablets cialis reviews
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:57 ق.ظ

Thanks! I enjoy it.
acheter cialis kamagra we use it 50 mg cialis dose cialis en 24 hora price cialis wal mart pharmacy cialis generico milano how to buy cialis online usa cialis lowest price cialis generika in deutschland kaufen tadalafilo we recommend cialis best buy
جمعه 17 شهریور 1396 04:27 ق.ظ
As the admin of this site is working, no doubt very rapidly it will be famous,
due to its quality contents.
سه شنبه 17 مرداد 1396 08:03 ق.ظ
I've learn a few good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.

I surprise how so much attempt you place to create this sort of
wonderful informative web site.
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:44 ق.ظ
I was recommended this blog by my cousin. I am
not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about
my trouble. You're wonderful! Thanks!
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:56 ب.ظ
It's actually a great and useful piece of information. I
am glad that you simply shared this useful information with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
پایگاه قرآن آنلاین و تلاوت قرآن