تبلیغات
آموزشگاه پسرانه شهید قریشی - اقدام پژوهی به زبان ساده
آموزشگاه پسرانه شهید قریشی
امام علی ( علیه السلام ) : هیچ دانشی هم چون اندیشیدن نیست .
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : قضایی
نظرسنجی
شما به کدام یک از موضوعات زیر علاقه دارید؟
اقدام پژوهی چیست؟متخصصاناقدام پژوهی را رویکردی برای مطالعه و حل مسائل آموزشی توسط معلم ذکر می کند. موضوعاتی نظیر جو کلاس، مدیریت کلاس، راهبردهای تدریس، مواد آموزشی و رفتار اجتماعی و شناختی دانش آموزان می توانند در مسیر پژوهش حین عمل مورد مطالعه قرار گیرند و بر حسب نیاز، تغییرات لازم در این زمینه ها انجام شود.(4)

 هدف از اقدام پژوهی چیست؟  ایرانی و بختیاری(1382) و ساکی(1382 )به نقل از دلاور هدفهای اقدام پژوهی  را به شرح ذیل اظهار می دارند: 1)کشف استعدادهای نهفته و فراهم ساختن بستری مناسب جهت رشد وشکوفایی معلم. 2) ارج نهادن به فعالیت های پژوهشی معلمان و سایر همکاران فرهنگی.3) شناخت معلمان نوآور و پژوهشگر و بهره گیری از تجارب ارزشمند آنان در جهت ارتقای کیفی نظام آموزش و پرورش.4) گسترش مهارتها یا رویکردهای جدید و حل مسائل با استفاده از کاربرد مستقیم روش ها و مهارتها در مراکز آموزشی و یا محیط های واقعی و شغلی و (1) ویژگی های اساسی پژوهش در عمل: تحقیق عمل وابسته به موقعیت خاص است،‌ یعنی تشخیص شکلی مشخص در متن و زمینه ای ویژه و کوشش برای حل مشکل در همان زمینه و موقعیت.2)پژوهش در عمل مبتنی بر همکاری است و در آن گروه هایی از محققان و شاغلان کارآزموده با یکدیگر همکاری می کنند.3)مبتنی بر مشارکت است که در آن اعضای تیم مستقیماً در اجرای تحقیق مشارکت دارند.4)پژوهش در عمل “خود ارزیابی“ است در جریان تحقیق اصلاحات و تغییرات به عمل می آید و همین تغییرات نیز به طور مداوم مورد ارزیابی قرار می گیرد.(3)

انتخابزمینهوموضوعپژوهش: برای انتخاب زمینه پژوهش لازم است به نکات زیر توجه شوداول انتخاب زمینه ای از فعالیت که اقدام پژوه مایل به اقدام پژوهی است.دوم مشخص کردن رابطه این زمینه با وظایف شغلی سوم مشخص کردن محدوده موضوع اقدام پژوهی درمسئله پژوهش. چهارم اطمینان حاصل کردن از بهبودی که در اثر اقدام پژوهی عاید خواهد شد.پنجم منظور داشتن دلایلی که حاکی از انتخاب درست زمینه است. مراحل اقدام پژوهی: مراحل و گامهای اقدام پژوهی عبارتند از : مرحله اول تشخیص مشکل و برنامه ریزی( Planning)مرحله دوم اقدام (Action)برای رفع مشکل مرحله سوم مشاهده( Observation) به منظور نمایان ساختن میزان تغییرات انجام شده جهت رفع مشکلمرحله چهارم تحلیل و تعدیل (Modifiction(2و5) از این رو چرخه اقدام پژوهی از چهار حلقه به شرح زیر تشکیل می شود

:1) شناسایی مسأله و برنامه ریزی: این مرحله شامل سه گام است:

الف) گام مقدماتی اقدام پژوهی:زمینة ویژه ای از فعالیت های منظورنظر را که مایل به بهبودی آن است مشخص نماید.

ب) گام آماده سازی شرایط برایاقدام پژوهی:  اقدام پژوه به درک شرایط موجود پرداخته و ضمن تماس با مدیران و سیاستگذاران شرایط لازم برای اجرای طرح را فراهم می نماید.

ج) گام تدوین طرح اقدام پژوهی: اقدام پژوه به تشخیص جنبه اصلی مورد نظر برای بهبود اقدام بپردازد. همچنین وضعیت مطلوب را تعریف کند و نشانگرهای آن را بیان نماید. در این گام به منظورعینی کردن موقعیت نامعین باید به گردآوری داده ها پرداخت تا با مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب بهتر بتوان به بازنگری گزینه های ممکن برای اقدام بهینه پرداخت.

2)اقدام: اقدام بهینه که به وسیله اقدام پژوه برگزیده شده است به اجرا در می آیدمی بایست ابعاد بهینه برای اعضای شرکت کننده در اجرای طرح کاملاً آشکار باشد برای این منظور ضرورت دارد در جلسه های توجیهی، اقدام بهینه به طور مشروح بیان شود و رئوس اقدام مورد نظر و چگونگی انجام آن نوشته شده و میان اعضاء توزیع گردد. سپس طبق برنامه به اجرای اقدام پرداخته شود.

3)مشاهده: در این مرحله باید به گردآوری شواهد درباره تأثیر اقدام بهینه پرداخت. برای این منظور می توان داده های کمّی یا کیفی را گردآوری کرد.داده های کمّی با اندازه گیری متغیرها حاصل می شود در حالی که داده ها ی کیفی با تبادل نظر با همکاران درباره اثرات اقدام بهینه گردآوری می شود. در این مرحله لازم است نسبت به انتخاب روش گردآوری و نوع ابزار اندازه گیری، چگونگی تنظیم داده ها تصمیم گیری شود.

4)بازتاب تحلیل وتعدیل اقدام :در این مرحله، شواهد تأثیر اقدام بهینه مورد تحلیل قرار می گیرد. سپس بر اساس نتایج این تحلیل گزارش مقدماتی اقدام پژوهی تدوین می شود. در طرح های اقدام پژوهی در سطح مدرسه یا منطقه آموزش و پرورش انجام می گیرد. می توان از طریق مشارکت دادن ناظران، میزان اعتبار نتایج بدست آمده را نیز مورد قضاوت بیرونی قرار داد و سپس گزارش نهایی تدوین کرد.(4)

مراحل نگارش گزارش معلم پژوهنده :

الف )توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله: پژوهش در عمل درباره وضعیتی است که در آن قرار داریم، یعنی: اینجا و اکنون بنابراین لازم است پژوهشگر برای مشخص کردن مسئله مورد نظر خود که به دنبال بهبود و اصلاح آن است و ضعیت منفی را به روشنی توصیف کند تا تصویر مشخصی از آن چه در حال حاضر در محیط کار و مسئله آفرین وی می گذرد.

 نمونه ای ازپرسش های پژوهش درعمل:چگونه می توانم در مدرسه به تفاوت های فردی کودکان توجه کنم؟ چرا برخی از کارکنان همیشه دیر در سرکار حاضر می شوند؟ برای تغییر این وضع چه می توانم بکنم؟ چگونه می توانم والدین کودکان را به مشارکت بیشتر در امور مدرسه تشویق کنم؟ از کجا و چگونه به مشکل خود پی می بریم؟ معمولاً مسائل کاری افراد به صورت های گوناگون، خود را نشان می دهند. برای مثال به عنوان معلم پژوهنده می توانیم از طریق زیر به مشکلات و مسائل خود پی ببریم:

1) احساس ما به عنوان یک معلم:ممکن است احساس کنیم کارها خوب پیش نمی رود.2) اسناد و مدارک آموزشی:نمرات امتحانی شاگردان   3 ) واکنش ها و اظهارات والدین دانش آموزان: به پیشرفت تحصیلی و...  4)واکنش های شاگردان5) واکنش مدیر و همکاران6) واکنش اداره7) پژوهش های دیگران8) اسناد و مدارک علمی وهر چه مسئله را دقیق و روشن و ملموس تر بیان کند، پژوهش درباره آن آسان تر خواهد کرد.در میان گذاشتن موضوع با همکاران و افراد منتقد و استفاده از نظرات منطقی آنان لازم است.موضوع و مسئله تحقیق باید مطلبی باشد که واقعاً پاسخ آن از پیش معلوم نباشد. درباره مسئله مورد نظر و اهمیت و هدف آن توضیح دهید تا ارزش کار برای دیگران کاملاً مشخص شود.

ب)گردآوری اطلاعات شواهد:1شواهد داده هایی هستند که بدان وسیله می توانیم درباره تغییرات چیزی یا رخدادی داوری کنیم. پس برای اثبات یا رد چیزی باید شواهد قابل قبول به دست آوریم. داده ها، که اطلاعات پراکنده و خام هستند زمانی به شواهد تبدیل می شوند که بتوان به کمک آن از عهده اثبات یا رد چیزی یا به طور کلی تبین آن برآمد.حین سبک و سنگین کردن داده های جمع آوری شده، لازم است همواره از خود بپرسید: آیا این اطلاعات می تواند برای پژوهش من مفید باشد؟ چرا؟همیشه در نظر داشته باشید شما به عنوان پژوهنده عمل خود، در پی اثبات یا ردّ رابطه میان دو متغییر نیستید. یا نمی خواهید برای دیگران ثابت کنید که مثلاً  Xعلت Y است بلکه به دنبال این هستید تا به کمک داده ها و اطلاعات، وضع موجود را توصیف کنید و برای بهبود آن اطلاعاتی به دست آورید. پس در این مرحله نیز هدف شما عملی و کاربردی است نه صرفاً نظری..

ج) از چه منابع و مراجعی می توان اطلاعات به دست آورد؟ شما به عنوان معلم پژوهنده می توانید برای کسب اطلاعات از منابع زیر استفاده کنید:1)همکاران،مدیرودیگر کارکنان مدرسه2)والدین دانش آموزان 3)دانش آموزان 4) استادان و افرادمتخصص5)کتاب ها، مجلات وروزنامه ها6)دایره المعارف7)کتابهای تخصصی درزمینه روش تدریس، مدیریت و علوم تربیتی8)پژوهش ها 9) اطلاعات حاصل ازمصاحبه ها، پرسش نامه و مشاهده ها 10) بازدید از کلاس و مدارس11)چکیده تحقیقات و پایان نامه ها 12) یادداشت های روزانه و خاطرات13) اینترنت و ...

ه) تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها: منظور از تفسیر، تبیین یا تشریح معانی است که در دل داده ها نهفته است. تفسیر سبب می شود که فهم جامع و روشن از معانی و مفاهیم  پیدا کنیم.در پژوهش عمل گرا، ضمن استفاده از داده های کمی، بیشتر از داده های کیفی و الگوهای آن استفاده می شود. داده های کیفی واقعیت ها را به مدد واژه و نه ارقام و اعداد توصیف می کنند.الگوی تفسیر داده ها: الف مشکل اصلی ب)ریشه های اصلی مشکل. ج)دیگر عوامل مهم مربوط به آن ریشه ها و پیش زمینه ها.د) نتایج و عواقب منفی عمده. ه) دیگر نتایج مهم(6)

و)انتخاب راه جدید به صورت موقّت:در این مرحله تلاش خواهید کرد به کمک اطلاعاتی که در اختیار دارید و خردورزی هایی که کرده اید نخست چند راه اولیه مناسب در نظر بگیرید. این راه ها را بررسی و سبک و سنگین کنید و از میان آنها یک راه را به عنوان راه مناسب انتخاب کنید.

ز)اجرای طرح جدید ونظارت برآن: پس از این که راه جدید یا تغییر موردنظر به درستی طراحی و آماده شد آن را به اجرامی گذاریم. ودر حین مراحل اجرا بر درستی اقدام  هر مرحله نظارت دقیق داشته تا آن گونه که برنامه ریزی شده است اقدام صورت پذیرد.

ح)گردآوری اطلاعات شواهد2:برای اینکه درباره عمل یا تغییر جدیدتان داوری کنید نیاز به شواهد دارید. این شواهد باید مبتنی بر اطلاعات منظم و منطقی باشد. باید مشخص کنید به چه نوع داده هایی در این مرحله نیاز دارید.این داده ها و شواهد باید معیارها و شاخص هایی باشند بر این ادعا که در کار شما اصلاح به وجود آمده است. این شواهد باید مورد تأیید افراد صاحبنظر و همکاران منتقد شما در خصوص مسئله و هدف های مورد نظر در تحقیق شما باشد.

ط)ارزش یابی تاثیراقدام جدید وتعیین اعتبار:در این مرحله داده های جمع آوری شده را تفسیر و تحلیل می کنیم. و به سوالاتی از جمله موارد زیر پاسخ می دهیم:این داده ها نشانگر چه رخدادها و تغییراتی هستند؟آیا پیشرفتی را نشان می دهند؟ پیشرفت ها در چه زمینه ها و یا مواردی بوده است؟ درباره این تغییرها و رخدادها به چه  نتایجی می رسیم؟

ی)تجدید نظر و دادن گزارش نهایی یا اطّلاع رسانی: پس از اعتباریابی یا اعتبار بخشی کار خود اصلاحات لازم و نهایی را در عمل پیشنهادی انجام می دهیم و به عنوان سندی علمی آن را آماده می کنیم. انتشار یافته ها، آخرین مرحله پژوهش در عمل است. (1,2,3,4,5,6)

نوع مطلب : آموزشی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 17 بهمن 1394
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:50 ق.ظ

Many thanks. Plenty of tips!

best generic drugs cialis cialis for sale viagra or cialis cialis 20 mg cut in half viagra vs cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis prezzo di mercato cialis pills price each we recommend cialis best buy buy name brand cialis on line
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:36 ب.ظ

Great info. Regards!
brand cialis generic cialis 5 mg funziona safe site to buy cialis online cialis online deutschland cialis prezzo al pubblico preis cialis 20mg schweiz fast cialis online does cialis cause gout cialis authentique suisse cialis tadalafil
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:01 ق.ظ

You actually revealed that really well.
cialis billig cialis therapie cialis qualitat the best site cialis tablets cialis prices how does cialis work side effects for cialis import cialis how to purchase cialis on line cialis generico in farmacia
دوشنبه 12 آذر 1397 04:27 ب.ظ

Superb information. Regards.
wow cialis tadalafil 100mg achat cialis en europe cialis taglich cialis diario compra we recommend cheapest cialis cialis en mexico precio enter site 20 mg cialis cost cialis coupon cialis 5 mg buy we like it cialis soft gel
دوشنبه 12 آذر 1397 04:19 ق.ظ

With thanks! I enjoy it.
cialis 5 mg funziona viagra vs cialis vs levitra buy cialis online nz tadalafil tablets buy generic cialis cialis from canada overnight cialis tadalafil cialis 20 mg best price cialis patentablauf in deutschland cialis baratos compran uk
یکشنبه 11 آذر 1397 03:50 ب.ظ

This is nicely said! !
callus generic cialis pro cialis pills price each side effects of cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis 100mg suppliers estudios de cialis genricos cialis generic tadalafil buy generic cialis cialis 20 mg cost
یکشنبه 11 آذر 1397 03:58 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis tablets for sale cialis 30 day trial coupon cialis canadian drugs cialis in sconto cialis 5mg we recommend cialis info cialis tablets for sale cialis online nederland where to buy cialis in ontario we like it cialis price
شنبه 10 آذر 1397 04:28 ب.ظ

Really plenty of fantastic advice.
cialis without a doctor's prescription cialis cipla best buy tarif cialis france buy cheap cialis in uk cialis generisches kanada order generic cialis online we recommend cialis info walgreens price for cialis legalidad de comprar cialis cialis 200 dollar savings card
شنبه 10 آذر 1397 03:34 ق.ظ

Kudos! Numerous posts.

cialis 5 mg schweiz cialis for bph cialis great britain cialis herbs cialis generico postepay overnight cialis tadalafil only best offers 100mg cialis cialis online import cialis cialis et insomni
جمعه 9 آذر 1397 04:33 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
tadalafilo cialis farmacias guadalajara only best offers cialis use cialis for sale south africa callus chinese cialis 50 mg cialis professional from usa low dose cialis blood pressure il cialis quanto costa generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:39 ب.ظ

You actually suggested that superbly.
we choice cialis pfizer india try it no rx cialis cialis efficacit cialis 5 mg schweiz cialis 20mg compare prices cialis uk cialis online cialis generika cialis 20mg preis cf buying cialis in colombia
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:40 ق.ظ

With thanks! Terrific information.
purchase once a day cialis 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg buy cialis coupon we like it cialis price cialis purchasing cialis prices in england bulk cialis compare prices cialis uk how to purchase cialis on line
جمعه 20 مهر 1397 04:46 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
levitra prices buy generic levitra buy generic levitra levitra online buy generic levitra generic levitra vardenafil levitra without a doctor prescription vardenafil levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 04:38 ب.ظ

You actually expressed this adequately.
discount cialis viagra vs cialis cialis 20 mg cost what is cialis cialis reviews buy cheap cialis in uk 5 mg cialis pharmacie en ligne tadalafil 20mg cialis cipla best buy cialis 5 mg effetti collateral
یکشنبه 8 مهر 1397 10:39 ق.ظ

Thanks. Plenty of stuff.

cialis tablets australia cialis 20mg prix en pharmacie cialis usa cost buy cialis sample pack low cost cialis 20mg cialis 30 day trial coupon cialis authentique suisse rx cialis para comprar cialis 5mg precios cialis peru
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:21 ب.ظ

You actually suggested it terrifically.
cialis generic generic cialis pro cialis free trial cialis y deporte discount cialis can i take cialis and ecstasy achat cialis en itali viagra or cialis generic low dose cialis comprar cialis 10 espa241a
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:45 ق.ظ

Nicely spoken truly! !
canadian prescriptions online reputable canadian prescriptions online buy vistagra usa online pharmacies canadian pharmacies drugs for sale in uk trusted pharmacy canada scam Canadian Pharmacy USA online pharmacies in usa canadian pharmaceuticals reviews
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:23 ق.ظ

Beneficial info. With thanks.
viagra buy online uk how do i order viagra online where to buy viagra on line buy generic viagra online canada where can i buy viagra online uk viagra prescription where to buy viagra from buy viagra from usa where can i buy generic viagra viagra alternatives
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:53 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis 200 dollar savings card cialis billig free generic cialis acquistare cialis internet prescription doctor cialis buy cheap cialis in uk click here cialis daily uk cilas cialis prezzo al pubblico where cheapest cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:25 ق.ظ

Lovely data. Thanks.
cheap online viagra viagra buy online usa where to buy viagra over the counter buy sildenafil uk viagra for sale online where do i buy viagra online buy viagra on line can i buy viagra over the counter buy generic viagra uk buy viagra online uk cheap
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:10 ب.ظ

Kudos. Lots of advice!

cialis side effects dangers cialis generisches kanada we use it cialis online store generic cialis 20mg uk click here take cialis acquisto online cialis acheter cialis kamagra cialis qualitat buy cialis free cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:47 ق.ظ

Thanks. Numerous data!

only now cialis 20 mg we like it cialis soft gel cialis prices in england when can i take another cialis cialis canadian drugs prix cialis once a da cialis super kamagra cialis generique buying brand cialis online generic cialis with dapoxetine
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:42 ب.ظ

Nicely put, Regards!
acquistare cialis internet order generic cialis online cialis great britain cialis farmacias guadalajara dosagem ideal cialis dose size of cialis cialis tadalafil we like it safe cheap cialis tadalafil 5mg generico cialis mexico
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:54 ب.ظ

This is nicely expressed. .
buy viagra cheap uk buy pfizer viagra online i want to buy viagra buy viagra over the counter buy viagra over the counter how to buy viagra cheap viagra with prescription online order viagra online without prescription where can i buy viagra without online generic viagra pharmacy
شنبه 18 فروردین 1397 06:26 ق.ظ

Cheers, Quite a lot of postings!

no prescription cialis cheap price cialis wal mart pharmacy cialis sale online buying cialis in colombia free cialis enter site 20 mg cialis cost cialis e hiv free generic cialis cialis free trial look here cialis cheap canada
شنبه 4 فروردین 1397 05:22 ق.ظ

Truly quite a lot of terrific facts.
cialis herbs look here cialis cheap canada cialis bula cialis without a doctor's prescription 40 mg cialis what if i take cialis without a doctor's prescription weblink price cialis viagra vs cialis vs levitra cialis sans ordonnance cialis 20mg prix en pharmacie
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:52 ق.ظ

Thank you. Very good information.
cialis professional yohimbe generic cialis cialis 20mg prix en pharmacie prescription doctor cialis cialis 5mg only now cialis 20 mg cialis generico milano cialis en 24 hora buy cialis online nz cialis rezeptfrei
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:26 ق.ظ
Fastidious replies in return of this matter with firm arguments and telling all on the topic of that.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 10:26 ب.ظ
Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time
and actual effort to generate a good article… but what can I say… I hesitate
a whole lot and don't seem to get anything done.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 04:37 ب.ظ
Great article. I am going through a few of these issues as well..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
پایگاه قرآن آنلاین و تلاوت قرآن